Xem giờ đẹp làm nhà tháng 06/2023 chính xác hợp phong thủy

Chia sẻ tin này:

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 thông qua việc tổng hợp các ngày tốt, ngày kỵ cho việc xây dựng làm nhà trong tháng 6 từ đó chọn ra ngày vừa tốt vừa hợp với bản mệnh của bạn. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 chính xác hợp phong thủy với bạn nhé. 

lam-nha-thang-5-2023

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 chính xác hợp phong thủy

1. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 – Lựa chọn thời điểm tốt

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 16/04/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

lam-nha-thang-5-2023

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 nên quan tâm đến ngày 03/06

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 19/04/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

lam-nha-thang-5-2023

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 không thể bỏ qua ngày 06/06

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 25/04/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59) , Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 28/04/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

lam-nha-thang-5-2023

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 nên chọn ngày 15/06

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 30/04/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59) , Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ hai, ngày 19 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 02/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

thiết kế The Classia

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 mang lại tài vận và may mắn

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ ba, ngày 20 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 03/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59) , Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Ngọ (11:00-12:59) , Mùi (13:00-14:59) , Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 03/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59) , Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

thiết kế The Classia

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 nên lựa chọn ngày 23/06

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ bảy, ngày 24 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 07/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ hai, ngày 26 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 09/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

thiết kế The Classia

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 hợp phong thủy gia đình bạn

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023: Thứ năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023 (Âm lịch: Ngày 12/05/2023)

Theo các chuyên gia phong thủy thì đây là một ngày tốt. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 5 năm 2023, bạn có thể tham khảo các giờ tốt sau: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59) , Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Trong ngày này, bạn cần tránh làm nhà vào các giờ xấu. Đó là các giờ: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

nhà phố Classia Khang Điền mang tên Garden House G9

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 nên chọn ngay ngày 29/06

2. Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 – Tránh ngày giờ xấu

Ngoài các khung ngày giờ đẹp ở trên, trong tháng 6/2023, bạn cần nên tránh làm nhà vào các ngày xấu. Đó là những ngày sau:

– Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 17/4/2013 Âm lịch

– Thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 21/4/2013  Âm lịch

– Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 24/4/2013 Âm lịch

– Thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 29/4/2013 Âm lịch

– Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 2/5/2013 Âm lịch

– Thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 5/5/2013 Âm lịch

– Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 8/5/2013  Âm lịch

nhà phố Classia Khang Điền mang tên Garden House G9
nhà phố Classia Khang Điền mang tên Garden House G9

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 và tránh những khung giờ xấu

Xem giờ đẹp làm nhà tháng 6 năm 2023 đang là xu hướng tìm kiếm của rất nhiều người, hy vọng bài viết có thể giúp bạn lựa chọn được ngày giờ phù hợp nhé.

Tổng hợp

 

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Bán dự án bất động sản nổi bật 

Bán căn hộ Vinhomes Central Park

Bán căn hộ Vinhomes Grand Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Smart City

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Golden River

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Boulevard

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Riverside

Dự án căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền

Dự án căn hộ chung cư Masteri Centre Point

Xem thêm