Thiên đường mua sắm ngay thềm nhà – chuẩn sống căn hộ mới của cộng đồng tinh hoa

Cư dân tinh hoa khi lựa chọn nhà ở sẽ cân nhắc đến nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là không gian, cộng đồng và sự tiện lợi. “Cư dân tinh hoa” (elite) – theo như tác giả C. Wright Mills, nhà xã hội học người Mỹ mô tả trong cuốn “The Power of … Đọc tiếp Thiên đường mua sắm ngay thềm nhà – chuẩn sống căn hộ mới của cộng đồng tinh hoa