Kiên Giang

45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
5 ngày trước
Giá:1,5 tỷ
30m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
3 giờ trước
Giá:1,5 tỷ
720m2
6 phòng ngủ
Thành phố Rạch Giá
5 giờ trước
Giá:Thỏa thuận
100m2
Thành phố Rạch Giá
6 giờ trước
Giá:Thỏa thuận
30m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
8 giờ trước
Giá:1,5 tỷ
30m2
Huyện Phú Quốc
3 ngày trước
Giá:1,5 tỷ
67m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Huyện Phú Quốc
4 ngày trước
Giá:Thỏa thuận
45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
4 ngày trước
Giá:1,5 tỷ
30m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
4 ngày trước
Giá:Thỏa thuận
35m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
4 ngày trước
Giá:1,5 tỷ
45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Huyện Phú Quốc
4 ngày trước
Giá:1,5 tỷ