Khánh Hòa

44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
3 tuần trước
Giá:3,1 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tuần trước
Giá:3,1 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tuần trước
Giá:3,1 tỷ
380m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tuần trước
Giá:46 tỷ
1000m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tuần trước
Giá:Thỏa thuận
337m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
1 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
1153m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Nha Trang
2 tháng trước
Giá:326 tỷ
45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
2 tháng trước
Giá:4,1 tỷ
1349m2
6 phòng ngủ 5 toilet
Thành phố Nha Trang
2 tháng trước
Giá:322,42 tỷ
45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
2 tháng trước
Giá:3,85 tỷ
450m2
4 phòng ngủ
Thành phố Nha Trang
2 tháng trước
Giá:55 tỷ