Khánh Hòa

44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
3 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
400m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
3 tháng trước
Giá:50 tỷ
400m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
3 tháng trước
Giá:50,5 tỷ
400m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tháng trước
Giá:50,5 tỷ
380m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tháng trước
Giá:39 tỷ
1100m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tháng trước
Giá:247 tỷ
400m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tháng trước
Giá:49,99 tỷ
45m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
4 tháng trước
Giá:3,5 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:3,1 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:3,1 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:3,1 tỷ
701m2
5 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:96 tỷ
380m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:46 tỷ
1000m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
337m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Nha Trang
6 tháng trước
Giá:Thỏa thuận