Hồ Chí Minh

95m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:29,6 tỷ
52m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:16 Tr/tháng
95m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:35 Tr/tháng
76m2
2 phòng ngủ
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:6,2 tỷ
70m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tháng trước
Giá:6 tỷ
79m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 ngày trước
Giá:120 Tr/m2
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 ngày trước
Giá:120 Tr/m2
104m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 ngày trước
Giá:120 Tr/m2
72m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 ngày trước
Giá:7,29 tỷ
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:17 Tr/tháng
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:5,05 tỷ
215m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Quận 4
3 tuần trước
Giá:21,44 tỷ
72m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:3,7 tỷ
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tuần trước
Giá:5,5 tỷ