Đà Nẵng

300m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:Thỏa thuận
400m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:Thỏa thuận
400m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:Thỏa thuận
616m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:31 tỷ
795m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:35 tỷ
730m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
4 tuần trước
Giá:33 tỷ
28000m2
Quận Hải Châu
5 tháng trước
Giá:500 ngàn/m2
400m2
4 phòng ngủ 5 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
5 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
730m2
4 phòng ngủ 5 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
5 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
350m2
Quận Sơn Trà
5 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
300m2
Quận Ngũ Hành Sơn
5 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
150m2
Quận Ngũ Hành Sơn
9 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
237m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Quận Ngũ Hành Sơn
9 tháng trước
Giá:28,899999999 tỷ
Quận Ngũ Hành Sơn
9 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
Quận Ngũ Hành Sơn
9 tháng trước
Giá: Thỏa thuận