Bình Thuận

180m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Huyện Hàm Thuận Bắc
4 tháng trước
Giá:1 tỷ
100m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Phan Thiết
5 tháng trước
Giá:2,9 tỷ
200m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Phan Thiết
5 tháng trước
Giá:7 tỷ
160m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Phan Thiết
5 tháng trước
Giá:539 tỷ
71000m2
Huyện Hàm Thuận Bắc
5 tháng trước
Giá:50 tỷ
1762m2
Thành phố Phan Thiết
5 tháng trước
Giá:100 tỷ
17000m2
Thành phố Phan Thiết
5 tháng trước
Giá:195 tỷ
160m2
4 phòng ngủ
Thành phố Phan Thiết
7 tháng trước
Giá:4,89 tỷ
121m2
3 phòng ngủ
Thành phố Phan Thiết
7 tháng trước
Giá:Thỏa thuận