Bình Dương

70m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
5 ngày trước
Giá:2,3 tỷ
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tuần trước
Giá:Thỏa thuận
46m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
2 tuần trước
Giá:1,28 tỷ
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
3 tuần trước
Giá:1,28 tỷ
67m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
4 tuần trước
Giá:2,2 tỷ
46.16m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
4 tuần trước
Giá:1,48 tỷ
46m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
4 tuần trước
Giá:1,28 tỷ
66m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
4 tuần trước
Giá:1,9 tỷ
44m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tháng trước
Giá:120 Tr
46m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tháng trước
Giá:1,28 tỷ
46m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tháng trước
Giá:1,28 tỷ
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tháng trước
Giá:30 Tr/m2
46m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Dầu Một
1 tháng trước
Giá:1,28 tỷ
2 phòng ngủ 2 toilet
Thị xã Thuận An
2 tháng trước
Giá:Thỏa thuận