Nhà Thầu Là Gì? Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Nhà Thầu Năm 2023

Chia sẻ tin này:

Nhà thầu là gì? Nhà thầu là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân, công ty hoặc tổ chức tham gia đấu thầu, cạnh tranh để nhận được hợp đồng thực hiện dự án xây dựng hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp.

1. Nhà Thầu Là Gì?

Dựa vào khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, quy định như sau: “Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.”

Hoạt động đấu thầu là quá trình cạnh tranh giữa các nhà thầu nhằm giành được quyền thực hiện một công việc hoặc cung cấp dịch vụ nào đó. Mục tiêu của họ khi tham gia đấu thầu là để đạt được quyền cung cấp hoặc mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ để bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Nhà thầu là tổ chức hoặc đơn vị có đủ năng lực để xây dựng công trình cho các chủ đầu tư. Họ ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và các dự án liên quan đến công trình xây dựng đó.

Nhà thầu là một đơn vị có đầy đủ năng lực để thi công xây dựng công trình cho các chủ đầu tư

Nhà thầu là một đơn vị có đầy đủ năng lực để thi công xây dựng công trình cho các chủ đầu tư

Phân Biệt Nhà Thầu Chính, Nhà Thầu Phụ

Để phân biệt về nhà thầu chính và nhà thầu phụ khác nhau như thế nào, bạn có thể căn cứ vào Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT.
Nhà thầu chínhNhà thầu phụ
– Là nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký kết, thực hiện hợp đồng nếu họ được lựa chọn.
– Nhà thầu chính cũng có thể là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên của một nhà thầu liên danh.
(Căn cứ khoản 35 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013)
– Là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo bản hợp đồng ký với nhà thầu chính.
– Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện công việc của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu.
(Căn cứ khoản 6 Điều 4 Luật đầu thầu 2013)
Ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tưKý kết hợp đồng với nhà thầu chính
Là đối tác trực tiếp của chủ đầu tư, quyền lợi và nghĩa vụ được thỏa thuận, xác lập giữa nhà thầu chính và chủ đầu tưKhông liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư, họ thực hiện công việc trong quan hệ với phía nhà thầu chính.
Chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng thi công, tiến độ, nghĩa vụ khác đối với phần việc của nhà thầu phụ.Chỉ làm công việc được kê khai về việc sử dụng nhà thầu phụ đã ghi trong hồ sơ dự thầu
– Cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết công việc còn vướng mắc tại thời điểm bất kỳ theo yêu cầu của chủ đầu tư;
– Cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho cuộc họp, báo cáo, thẩm định theo yêu cầu.
– Đảm bảo các công việc nhà thầu chính bàn giao
– Báo cáo tình hình công việc để nhà thầu chính luôn nắm rõ

Nhà Thầu Xây Dựng Cần Điều Kiện Gì?

Để trở thành nhà thầu trong quá trình mở thầu, các tổ chức thi công cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Tuân thủ quy định về cạnh tranh theo Điều 6 của Luật Đấu thầu năm 2013.
 • Không bị cấm tham dự thầu.
 • Liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với chủ đầu tư nước ngoài khi tham gia thầu quốc tế tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, có trường hợp nhà thầu xây dựng trong nước không đủ năng lực để tham gia vào bất kỳ công việc nào trong gói thầu.

Đối với cá nhân, cũng có các điều kiện để trở thành nhà thầu, bao gồm không bị cấm tham dự thầu trong thời gian đó.

Nhà thầu phải là đơn vị không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

Nhà thầu phải là đơn vị không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

Trách Nhiệm Của Nhà Thầu Xây Dựng

Theo Điều 77 của Luật Đấu thầu năm 2013, các nhà thầu xây dựng có các trách nhiệm sau:

 • Yêu cầu bên mời thầu cung cấp đầy đủ thông tin: Nhà thầu xây dựng có quyền yêu cầu bên mời thầu cung cấp rõ ràng và đầy đủ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.
 • Thực hiện cam kết đã ký kết: Nhà thầu xây dựng phải tuân thủ cam kết đã ghi trong hợp đồng đã ký kết và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).
 • Kiến nghị và tố cáo: Nhà thầu xây dựng có quyền kiến nghị và tố cáo trong quá trình tham gia đấu thầu nếu có vấn đề xảy ra.
 • Tuân thủ quy định đấu thầu: Nhà thầu xây dựng phải tuân thủ đầy đủ quy định về đấu thầu.
 • Trung thực và chính xác khi tham gia đấu thầu: Nhà thầu xây dựng cần tham gia đấu thầu một cách trung thực và chính xác, cũng như đưa ra các kiến nghị, khiếu nại và tố cáo một cách đúng đắn.
 • Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan: Nhà thầu xây dựng phải cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan đúng thời hạn, đồng thời giải trình các quy định theo đúng luật định.
 • Đảm bảo trách nhiệm khác: Ngoài các trách nhiệm trên, nhà thầu xây dựng còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định khác của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nhà thầu phải có trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công trình xây dựng.

Nhà thầu phải có trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công trình xây dựng.

Phát Hành Hồ Sơ Mời Thầu Cần Điều Kiện Gì?

Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành cho việc lựa chọn nhà thầu xây dựng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Kế hoạch lựa chọn đã được phê duyệt.
 • Hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm các thông tin về thủ tục đấu thầu, dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu và bảng khối lượng mời thầu.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công, kỹ thuật, chất lượng xây dựng; cũng như các điều kiện chung và điều kiện của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung khác.
 • Thông báo mời thầu, mời chào hàng hoặc danh sách ngắn đã được đăng tải theo quy định.
 • Có nguồn vốn dành cho gói thầu được thu xếp đúng tiến độ thực hiện gói thầu đó.
 • Nội dung, hàng hóa, dịch vụ và dự toán sẽ được người có thẩm quyền phê duyệt nếu mua sắm thường xuyên hoặc mua sắm tập trung.
 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng xây dựng theo đúng tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Nhà Thầu Năm 2023

Nhà thầu và nhà đầu tư phải đảm bảo đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để xác nhận tư cách hợp lệ của họ.

Để tra cứu thông tin về nhà thầu xây dựng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn – Đây là trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Cục quản lý đấu thầu – thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư quản lý và vận hành.

Bước 2: Tra cứu cơ sở dữ liệu bằng cách chọn mục “Cơ sở dữ liệu” sau đó chọn danh sách nhà thầu xây dựng đã được phê duyệt.

Bước 3: Điền thông tin tìm kiếm, bao gồm nhập đúng mã số đăng ký kinh doanh để thu thập thông tin chính xác.

Bước 4: Hiển thị kết quả và thông tin về nhà thầu bạn muốn tra cứu.

Không đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia thì có được coi là nhà thầu không?

Theo Luật đấu thầu hiện hành, các tổ chức nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để có căn cứ xác định tư cách hợp lệ của họ. Tuy nhiên, đối với nhà thầu là cá nhân, bước đăng ký này có thể được bỏ qua.

Thông qua bài viết trên, bạn đã nắm được khái niệm về nhà thầu là gì, các loại nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng, cách tra cứu thông tin nhà thầu đơn giản nhất, cùng với nhiều thông tin liên quan khác. Ngoài kiến thức về xây dựng, bạn cũng có thể tìm hiểu nhiều thông tin liên quan đến thị trường nhà đất, bao gồm mua bán nhà riêng, căn hộ chung cư,… và được cập nhật về giá cả mới nhất trên trang website.

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Từ khóa

Trả lời

Chủ đề mới nổi bật
Bán dự án bất động sản nổi bật 

Bán căn hộ Vinhomes Central Park

Bán căn hộ Vinhomes Grand Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Smart City

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Golden River

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Boulevard

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Riverside

Dự án căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền

Dự án căn hộ chung cư Masteri Centre Point

Xem thêm