• Trang chủ
  • Tin dự án
  • Nhà đầu tư lên kế hoạch kinh doanh ngay khi nhận bàn giao nhà Second home tại NovaWorld Phan Thiet

Nhà đầu tư lên kế hoạch kinh doanh ngay khi nhận bàn giao nhà Second home tại NovaWorld Phan Thiet

Chia sẻ tin này:

Từ đầu năm 2022, loạt Second Home phân khu Florida của NovaWorld Phan Thiet đã hoàn thiện và khẩn trương được bàn giao theo tiến độ cho các nhà đầu tư.

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan