Layout Vinhomes Central Park

Chia sẻ tin này:

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng Layout Vinhomes Central Park qua hình ảnh chi tiết: Khu Central, khu Park, khu Landmark và khu Biệt Thự chi tiết cho khách hàng.

Mặt bằng tổng Vinhomes Central Park

layout-mat-bang-vinhomes-central-park

Mặt bằng phân khu The Park – Tòa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

mat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-1-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-7-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-6-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-5-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-4-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-3-vinhomes-central-parkmat-bang-layout-tang-dien-hinh-toa-the-park-2-vinhomes-central-park

Mặt bằng phân khu LandMark – Tòa L1, L2, L3, L4, L5, L6, LP, L81

mat-bang-layout-landmark-1mat-bang-layout-landmark-2mat-bang-layout-landmark-3mat-bang-layout-landmark-4mat-bang-layout-landmark-6mat-bang-layout-landmark-81-tang-6mat-bang-layout-landmark-plus-lp

Mặt bằng phân khu Central – Tòa C1, C2, C3

mat-bang-layout-central-c1-tang-2-25

mat-bang-layout-central-c2-tang-2-31

mat-bang-layout-central-c3-tang-2-34

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan