Layout Masteri West Heights

Chia sẻ tin này:

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout Masteri West Heights và chi tiết từng căn hộ dự án Masteri West Heights qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm tòa West A, B , C , D

Mặt bằng tổng thể Layout Masteri West Heights

mat-bang-tong-the-layout-masteri-west-heights

Mặt bằng tầng layout tòa West A, B

mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L39mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L38mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L35-L37mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L21-L34mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L20mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L3-L19mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L2

mat-bang-tang-layout-toa-west-a-b-masteri-west-heights-L1

 

Mặt bằng tầng layout tòa West D

mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L1mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L2-L19mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L20mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L21-34mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L35-L36mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L37mat-bang-tang-layout-toa-west-d-masteri-west-heights-L38

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan