Layout Masteri Waterfront

Chia sẻ tin này:

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout Masteri Waterfront và chi tiết từng căn hộ dự án Masteri Waterfront qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm tòa H1 và M1, H2, M2, M3 và H3

Mặt bằng layout Masteri Waterfront

mat-bang-tang-layout-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H2

mat-bang-layout-toa-h2-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa M2

mat-bang-layout-toa-m2-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H1 và M1

mat-bang-layout-toa-m1-h1-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout tòa H3 và M3

mat-bang-layout-toa-m3-h3-masteri-waterfront

Mặt bằng tầng layout căn hộ

thiet-ke-can-ho-masteri-waterfront

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan