Layout M-One Nam Sài Gòn

Chia sẻ tin này:

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout M-One Nam Sài Gòn và chi tiết từng căn hộ dự án M-One Nam Sài Gòn qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm 2 tòa T1 và T2 – căn hộ, shophouse và officetel.

Mặt bằng tầng layout M-One Nam Sài Gòn

mat-bang-tang-layout-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng layout tầng Tháp T1

mat-bang-layout-tang-thap-t1-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng layout tầng Tháp T2

mat-bang-layout-tang-thap-t2-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng Officetel Tháp T1

mat-bang-officetel-thap-t1-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng Officetel Tháp T2

mat-bang-officetel-thap-t2-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng shophouse

mat-bang-shophouse-m-one-nam-sai-gon

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan