0909 846 678

Layout M-One Nam Sài Gòn

mat-bang-shophouse-m-one-nam-sai-gon

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout M-One Nam Sài Gòn và chi tiết từng căn hộ dự án M-One Nam Sài Gòn qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm 2 tòa T1 và T2 – căn hộ, shophouse và officetel.

Mặt bằng tầng layout M-One Nam Sài Gòn

mat-bang-tang-layout-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng layout tầng Tháp T1

mat-bang-layout-tang-thap-t1-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng layout tầng Tháp T2

mat-bang-layout-tang-thap-t2-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng Officetel Tháp T1

mat-bang-officetel-thap-t1-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng Officetel Tháp T2

mat-bang-officetel-thap-t2-m-one-nam-sai-gon

Mặt bằng shophouse

mat-bang-shophouse-m-one-nam-sai-gon

HOTLINE:  0909 846 678 | 0939 846 678 (hỗ trợ 24/24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.