Layout Landmark 81

Chia sẻ tin này:

Sơ đồ mặt bằng layout Landmark 81 toà nhà cao nhất Việt Nam và chi tiết từng căn hộ từng tầng toà L81 qua hình ảnh chi tiết.

Xem thêm: Layout Landmark Plus

Mặt bằng layout The Landmark 81 (Toà L81)

mat-bang-layout-the-landmark-81-toa-l81

Mặt bằng tầng 6

mat-bang-layout-tang-6-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 7 – 10

mat-bang-layout-tang-7-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 11

mat-bang-layout-tang-11-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 12 – 14

mat-bang-layout-tang-12-14-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 15

mat-bang-layout-tang-15-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 16 – 17

mat-bang-layout-tang-16-17-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 18

mat-bang-layout-tang-18-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 19 – 20

mat-bang-layout-tang-19-20-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 22

mat-bang-layout-tang-22-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 23 – 26

mat-bang-layout-tang-23-26-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 27

mat-bang-layout-tang-27-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 28 – 30

mat-bang-layout-tang-28-30-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 31

mat-bang-layout-tang-31-the-landmark-81

Mặt bằng tầng 32 – 40

mat-bang-layout-tang-32-40-the-landmark-81

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan