Tìm thấy 149 tin đăng

500m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tuần trước
Giá:180 tỷ
620m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tuần trước
Giá:124 tỷ
580m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tuần trước
Giá:143 tỷ
1228m2
6 phòng ngủ 5 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 tuần trước
Giá:376 Tr/m2
1043m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tháng trước
Giá:269 tỷ
1043m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tháng trước
Giá:268,5 tỷ
1200m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
600m2
6 phòng ngủ 5 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tháng trước
Giá:400 Tr/m2
1287m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tháng trước
Giá:Thỏa thuận
1160m2
4 phòng ngủ 4 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 tháng trước
Giá:200 tỷ
560m2
4 phòng ngủ 5 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 tháng trước
Giá:180 tỷ
1 2 7 8