Tìm thấy 1403 tin đăng

95m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tháng trước
Giá:29,6 tỷ
95m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 tháng trước
Giá:30,2 tỷ
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
4 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
157m2
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá: Thỏa thuận
84m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Quận 1
5 tháng trước
Giá:20,9 tỷ
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Quận 1
5 tháng trước
Giá:4,9 tỷ
84m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:11,6 tỷ
500m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:180 tỷ
620m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:124 tỷ
580m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:143 tỷ
95m2
3 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:30,33 tỷ
95m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
5 tháng trước
Giá:31,95 tỷ
1228m2
6 phòng ngủ 5 toilet
Thành phố Thủ Đức
6 tháng trước
Giá:376 Tr/m2
90m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
6 tháng trước
Giá:15,5 tỷ
95m2
4 phòng ngủ 3 toilet
Thành phố Thủ Đức
6 tháng trước
Giá:30,3 tỷ
126667