Nhân viên xuất sắc

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Sắc 2020
Nguyễn Đình Thái Sơn
Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Sắc Quý 3/2019
Tô Nhật Linh
Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Sắc Quý 3/2019
Trần Hữu Đức
Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Sắc Hạng Ba 2019
Phạm Ngọc Lài
Nhân viên bán hàng xuất sắc Quý III 2018
Tô Nhật Linh
Quản lý xuất sắc 6 tháng 2018
Nguyễn Thị Thanh Diệu
Quản lý xuất sắc quý I 2018
Nguyễn Thị Thanh Diệu
Nhân viên xuất sắc Quý I 2018
Trần Thị Thúy Bình

Nhân viên xuất sắc năm 2017

Nhân viên xuất sắc Quý III 2017
Nguyễn Thị kim Trang

Nhân viên xuất sắc Quý I 2017
Nguyễn Thị Kim Trang
Nhân viên xuất sắc Quý II 2017
Tô Nhật Linh
Nhân viên xuất sắc Quý II 2017
Nguyễn Thị Tú