Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Chia sẻ tin này:

Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

 

Việt Chung – Anh MinhTheo VnExpress.net

Xem thêm  6 lý do nên đầu tư bất động sản Đà Lạt và vùng ven Đà Lạt
Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan