Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Chia sẻ tin này:

Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Việt Chung – Anh Minh

Theo VnExpress.net

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan