60m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
7 giờ trước
Giá: Thỏa thuận
54m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
3 ngày trước
Giá:6,3 tỷ
63m2
2 phòng ngủ 1 toilet
Quận 1
3 ngày trước
Giá:18,4 tỷ
157m2
Thành phố Thủ Đức
6 ngày trước
Giá: Thỏa thuận
68m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
1 tuần trước
Giá: Thỏa thuận
65m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:42 Tr/m2
79m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá: Thỏa thuận
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:2,9 tỷ
65m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:42 Tr/m2
70m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Quận Bình Tân
2 tuần trước
Giá: Thỏa thuận
70m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Quận Bình Tân
2 tuần trước
Giá:48 Tr
110m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:12,8 tỷ
127m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:19 tỷ
86m2
2 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:13 tỷ
170m2
3 phòng ngủ 2 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:32 tỷ
50m2
1 phòng ngủ 1 toilet
Thành phố Thủ Đức
2 tuần trước
Giá:6,6 tỷ